Kuultuurimaja isetegevuskollektiiv rahvatantsuansambel "Suveniir” loodi 1949. aastal tantsuhuvilistest, kes tulid kokku selleks, et pakkuda inimestele tansturõõmu ja ilu.

Kollektiivi juhendajateks olid N.Sviguzov, J.Pivar, L.Rastorgujeva ja I.Alpatskaja. Esineti nii oma linnas, Tallinnas, Leningradis kui ka sõjaväeosades.
 
1972. aastal sai "Suveniiri” etteotsa V.Zilber. Tema eestvedamisel võttis tantsukollektiiv esmakordselt 1973. aastal osa Eesti laulu- ja tantsupeost. 1978-1981.a. asendas V.Zilberit T.Verhušina. 1982. aasta veebruaris tuli kollektiivi diplomieelsele praktikale Natalja Rasskazova (kollektiivi endine liige), kaitses peale selle läbimist diplomi ja sai koreograafilise kõrghariduse. Alates 1982. aastat on Natalja Rasskazova olnud rahvatantsuansambli "Suveniir” juhendaja.
 
"Suveniir” koosneb kolmest vanuserühmast: 7-11 aastased lapsed, 12-14 aastased lapsed ning peamiseks vanuserühmaks on noored vanuses 15 aastat ja üle selle. Ansambli loometegevuse peamiseks suunaks on rahvatantsud, kuna Natalja Rasskazova ja kollektiivi liikmete arvates "pakuvad just rahvatantsud oma mitmekesisuse ja sisutiheda värvinguga kõigele vaatamata positiivseid emotsioone ja rõõmu".
 
Ansambli repertuaaris on üle 40 eesti tantsu ning Eesti Laulu- ja tantsupeol esineb "Suveniir” ansamblite rühmas – s.t. kuulub kõrgeimasse kategooriasse. Mahukas on ka vene tantsude programm, millega kollektiiv esindab Eestit nii Eestis kui Euroopas toimuvatel erinevatel festivalidel. Peale selle võetakse iga aasta osa peost "Slaavi pärg”. "Suveniiri” repertuaar hõlmab kogu maailma: Euroopa, Aafrika, Ida, Põhja- ja Lõuna-Ameerika tantse jne. Kollektiivi tantsijate sõnul on "lihtsam loetleda neid maid, kelle tantse me veel pole jõudnud ära õppida, kui neid, kelle tantse me juba oskame tantsida”. 
 
Auhindadest
Kogu oma tegevuse jooksul on "Suveniir” saanud kõikvõimalikke au- ja tänukirju. Korduvalt on saadud erinevate konkursite ja festivalide laureaatideks (nõukogude ajal loodepiirkonna konkursid, üleliiduline töörahva loominguline konkurss, festival "Slaavi pärg”, "Divertisment”, rahvaloomingu festival "Europeade"). Ansamblile omistati 1987. aastal ajakirja "Nõukogude ballett” dilpom kui parimale Eesti mittepõlisrahvusest kollektiivile.  
 
Rahvatantsuansambel "Suveniir” on läbi sõitnud pea kogu Eesti ning reisinud ka teistes linnades ja riikides: Moskvas, Sankt-Peterburgis, Vladimiris, Suuzdalis, Dnepropetrovskis, Lvovis jne. Viimasel ajal on käidud enamasti Euroopa riikides: Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Hispaanias. Ning ettepanekuid ja kutseid tuleb muudkui juurde: Šveitsist, Türgist, Itaaliast… Ning loomulikult loodame me jõuda kõigisse kohtadesse. "Suveniiri” jaoks on peale hästi tantsimise tähtis sooja ja sõbraliku atmosfääri loomine. See on meie jaoks nagu teine perekond – me tantsime koos, õmbleme koos kostüüme, rõõmustame koos elu üle ja kingime seda rõõmu teistele.
 
Aruandekontsert 17.05.2008.a.  Galerii
 
Tantsukeerises
Ansambli „Suveniir“ repertuaaris on nii palju erinevate rahvuste rahvatantse, et isegi ansambli juhendaja Natalja Rasskazova on juba nende arvestusega sassi läinud, sest 60 aasta jooksul ansambli eksisteerimise ajal on neid tantse nii palju selgeks õpitud, et neid jaguks mitmetele teemaprogrammidele. Näiteks hiljuti toimunud autasustamistseremoonial Narvas „Genevas“, kus juhendajale anti üle Arhangelski-nimeline preemia, esines kollektiiv ainuüksi vene rahvatantsudega 40 minutit. Muide ansambel on üks esimestest koreograafiakollektiividest, kes on saanud muusikalise autasu.
Eelmisel pühapäeval toimunud ansambli juubelikontserdil oli pealtvaatajatel võimalus tantsude abiga tunda rahvuslikku koloriiti, sest kavas olid eesti, vene, ukraina, slovakkia, läti, bulgaaria, serbia, kreeka, hispaania, filipiini ja mehhiko rahvatantsud … Tantsud olid ekspressiivsed ja rahulikud, meeletu puusaraputamisega, mis olid iseloomulikud Hispaania, Argentiina, Mehhiko ja muude rahvaste „haavlikestega“ laiust peegeldades, slaavi rahvaste temperamendile ja gruusia rahva liikumise püüdlikkusele, mis on rikastatud rahvafolkloori ja stiliseeritud motiividega… Mulle tundub, et igas maailmanurgas võib „Suveniir“ tunda ennast vabalt, kindlalt, seista julgelt koos ühte ringi rahvuspidudel, sest ta oskab tantsida ning tundub, et kõike. Ansambel on juba jätnud oma meeldiva mulje Venemaale, Ukrainasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Taani, Hispaaniasse ja Šveitsi. Ta on läbi sõitnud kogu Eesti, pidevalt osalenud üle-eestilistel tantsupidudel, vabariigi ja linna slaavi kultuuri päevadel. Meie riigis teatakse ansamblit kui parimat põlisrahvaste kollektiivi – just nimelt selle lausega anti talle üle maakonna auhind.
Juubelikontsert kestis ligi neli tundi ning kogu aja tundsid pealtvaatajad end lõbusas meeleolus, nad toetasid esinejaid ovatsioonidega. Minu tuttav rääkis päev pärast kontserti, et tema käed on plaksutamisest lausa paistes. Arvan, et mitte ainult temal üksi vaid ka teistel jäid sellest õhtust samasugused „muljed“.
„Suveniir“ on ühendanud endas andekaid noori, kaasanud enda ridadesse väikeseid esinejaid, kes veel õpivad laval „sütitama“. Mida maksab ainuüksi noor Albert Mamedov, kes esines solistina küll jakuutia tantsus, küll läti tantsus, aga kaukaasia „Lesginkas“ võttis ta pealtvaatajad lausa tummaks – teda kattis tormiline aplausidelaine.
Kokku tantsib ansamblis ligi 40 inimest, on olemas laste grupp ja täiskasvanute grupp, keda juhendaja nimetab põhikoosseisuks. Lapsed on saanud täiskasvanuks koos ansambliga. Selliseid tantsijaid, nagu Jekaterina Rasskazova ja Ilja Safronov võib nimetada kohalikueks lavatähtedeks. Sellelt paarilt on raske pilku kõrvale viia. Nad on juba professionaalid. Mõlemad on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži, andes kõik õppeaastad tantsule. Kuid ka enne Viljandi Kultuurikolledžit olid nad väga tähelepanuväärseks ilminguks „Suveniiris“.
Jekaterina tantsib ansamblis 20 aastat. Täna on ta samuti oma ema – koreograafi ja juhendaja Natalja Rasskazova põhiliseks abistajaks. Natalja Jakovlena naljatab: „Ta on minu paremaks käeks ja jalaks, südameks …“ Tänu projektidele, mis on välja töötatud Jekaterina poolt on kollektiivil olnud võimalus viimastel aastatel sõita mitmetele rahvusvahelistele konkurssidele. Ansambli 60-aastapäevale pühendatud juubelikontsert „Tantsuhasart“ on samuti Jekaterina projekt, mida toetas Kultuurkapital, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) ja muidugi Sillamäe linn – linnavolikogu ja –valitsus. Jekaterina juhendab väikest naiskollektiivi, mis näitas juubelikontserdil oma etteastet – kõhutantsu. Tantsijad tänasid oma noort juhendajat teadmiste, kannatuse ja hea suhtumise eest. Täna õpib Jekaterina Tallinna Ülikoolis magistriõppes. Ning tantsib, tantsib … Just temal seisab ees olla vene tantsu koreograafiks-koordinaatoriks vabariiklikul laulu- ja tantsupeol, mis toimub sel suvel Eestimaa pealinnas.
Ilja Safronov on „Suveniiris“ juba 17 aastat. Ta on palju õppinud oma juhendajalt, kuid nüüd võib ise julgelt oma tantsukogemusi teistele jagada. 12 aastat on „Suveniirile“ andnud Natalja Kuptsova ja Ruslan Bulgakov. Kõigile nendele anti üle kohaliku omavalitsuse tänukiri pikaajalise tantsimise eest ansamblis. Loomulikult anti samasugune tänukiri üle ka juhendajale Natalja Rasskazovale. Muidugi ei jäänud ka teised noored inimesed ilma tänuta, kes on tantsinud põhigrupis juba mitu aastat: Sillamäe Kultuurikeskus tunnustas neid omapoolsete tänukirjadega
Ansambli põhikoosseisus võib solistina esineda vist küll igaüks. Lapsed on väga tublid. Tundub, et nad elavad lavaga ja armastavad seda. See, kes kunagi osutus tantsukeerises, ei suuda kunagi unustada seda ilusat ja helget aega, mis on antud sellele kaunile kunstiliigile. Ammu on läinud „Suveniirist“ need, kellel täna juba 30, 40, 60 … Kuid juubelikontserdil soovisid mõningad neist esineda, raputada õlult aastate koorma ja 12 inimest, läbides kolmekuulise prooviaja läksid lavale tormilise aplausi saatel. Ja tantsisid nii lahedalt! Endel Taar naljatas, et tal pidavat olema veel püssirohtu sarves. Ja samas ongi! Endel, samuti Igor Moskaljov, Aleksandr Vassiljev (kahjuks murdis enne esinemist jalaluu ja ei saanud tulla lavale) tantsisid „Suveniiris“ 20 ja enam aastat. Teistel lavaveteranidel on veidi väiksem staaž, kuid ka nende jaoks ei ole tantsuteadus unustuse hõlma vajunud. Kui 60-aastane Boriss Jermakov võib kergusega põlvi kõverdada, tähendab on olnud „Suveniir“ talle heaks kooliks.
Kinkida inimestele rõõmu on raske ülesanne. Natalja Rasskazova juhendab kollektiivi juba 27 aastat. Ta on ka ise selle veteran. Peol kuulis koreograaf oma aadressil palju kiidusõnu. Juhendaja omakorda kiidab väga oma kollektiivi, hindab tantsijate omavahelisi sõbralikke suhteid, omavahelist toetust ja soovi teha midagi head ansambli jaoks. Ta ütles veel, et juubelikontserdi ettevalmistamisel võtsid neiud-noormehed enda kanda palju vastutust: valmistasid ette videolõigu, kujundasid fuajees sambad fotodega, mis pajatavad kollektiivi elust-olust, aitasid restaureerida, kujundada kostüüme … „Suveniir“ – see on kollektiiv selle kõige paremas tähenduses.
… Veel üks aasta on lisandunud ansamblile ja koos sellega: autasud, lilled, kingitused Muhu saare, Rakvere, Tallinna, Tartu, Kohtla-Järve, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi, Eesti Laulupeo büroo külalistelt, Venemaa Peakonsulilt Narvas Nikolai Bondarenkolt ja loomulikult linna juhtkonnalt – Jelena Koršunovalt, Ain Kiviorult, Elviira Sidorovalt, samuti Kultuurikeskuse juhtkonnalt, teistelt taidluskollektiividelt, sõpradelt ja Sillamäe vene kultuuri seltsilt, kelle liige „Suveniir“ on. Mõned külalised tulid „Suveniiri“ peole oma artistidega, kes osalesid kontsertprogrammis. Saarlaste ansambli juhendaja tervitas kollektiivi sõnadega: „Selliseid südamlikke inimesi on Eestist raske leida“.
Peod tulevad ja lähevad. Taidluskollektiivid jätkavad oma igapäevast elu ja tööd. Kultuurikeskuse juhtkonnale, samuti tantsu-, vokaal- ja instrumentaalansamblite, kooride ja muudele taidluskollektiivide juhendajatele teeb au, et nad suutsid säilitada realistliku suuna, elasid 90-ndatel üle raskeid aegu, kui kõik „õmblused“ kärisesid, kõik kukkus kokku, purunes. Kogudes jõudu, nad jätkavad innustatult tööd. Taidlusartistidel on vaja sihikindlalt töötada ja sooviga rõõmustada publikut oma eredate kontsertprogrammidega ja samas tänada neid, kes aitavad seda kõike luua. „Suveniiri“ juubelipidustus oli korraldatud Konstantin Arutjunovi, Aleksandr Malõšenko, Anton Makarjevi. Aleksandr Tšusovi, Vlad Viitfeldti ja paljude teiste abiga. Natalja Rasskazova avaldab siiralt tänu Viktor Feofanovile, kes on teinud palju selle jaoks, et tema poolt juhendatav kollektiiv elaks täisväärtusklikku elu.
Meie linnas ei ole võimalik kokku lugeda andekaid inimesi ja häid taidluskollektiive. Selle varanduse üle tuleb uhke olla. L.Tolmatšova

Juubelikontsert 14.03.2009.a.    Galerii
Võidupüha, kontsert 08.05.09  Galerii
Jaanitule süütamine 23.06.2009.a. – Galerii 
Aruandekontsert 08.05.2011 – Galerii