Капель
Vokaalrühm "Kapel" loodi lauluhuvilistele 2006. aastal. Rühma tööst võtavad osa 5-14 aastased larsed. Kusjuures 5-6 aastasi lapsi võetakse vastu ilma katseteta. Rühma õpilastele õpetatakse ansambli- ja soololaulu. Tundides arendatakse laste loomingulisust, püütakse neid avada, nende silmaringi laiendada ning neile suhtlemiskultuuri õpetada. "Kapell" võtab jsa Kultuurikeskuse kontsertidest ja üritustest