Kooriansambel Lõoke tekkis kooristuudio baasil. Ansamblit juhendab Valentina Sanchuk.
Kollektiivi loomise põhiidee oli koorilaulukunsti arendamine Sillamäel, laste muusikaline ja koorilaulualane kasvatus. Tundides tutvuvad lapsed noodikirjaga ja pillidega ning õpivad solfedžot. Ansambel Lõoke on ühtne, harmooniline organism, mille iga osaleja on eripärane. Ansambli loometee on pidev otsing. Meeskond püüab pidevalt laiendada repertuaari piire, pöördudes uute vormide, uute žanrite poole. Lõoke võtab aktiivselt osa kõigist linnas toimuvatest üritustest, aga annab ka kontserte mitmel pool mujal.
Tulevad uued lapsed, jätkub koorikoolitus: hääleseade, noodikirja õppimine, töö uute teostega. Osaleda saab alates 5. eluaastast, kuid võimalus koorimuusikat õppida on ka täiskasvanutel.

Kontsertmeister - Galina Toffert